BlackorWhite | Cemiyet Yaşam ve Kültür Dergisi » » Mükemmeliyetçi bir doktor; Muzaffer Çelik…