BlackorWhite – İş Dünyası Cemiyet ve Yaşam Dergisi » » Toplusoylar AKUT’a gönüllü yardımda bulundu…