Bu haber mahkeme kararı ile engellenmiştir

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

5651 sayılı Kanun’un 3/3 madde hükmü uyarınca Kanun kapsamındaki faaliyetleri yurt içinden ya da yurt dışından yürütenlere, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile bildirim yapılabilir.

Erişimin engellenmesi kararlarına karşı 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. Erişimin engellenmesi kararlarına karşı yargılama makamlarına sıklıkla itiraz yoluna başvurulmakta ve itirazın haklı nedenlere dayanması durumunda erişimin engellenmesi kararları kaldırılmaktadır.

Erişimin engellenmesi talebinde bulunan talep eden vekili dilekçe ve eki belgeleri hakimliğimize tevzi
edilmekle incelendi. Talep eden vekili 21/03/2023 tarihli dilekçesi ile; dilekçede belirtilen ilgili URL adreslerinde müvekkilin kişilik hakkının ve itibarının ağır bir şekilde ihlal edildiğini beyan ederek söz konusu URL adreslerine erişimin engellenmesini talep etmiştir.
Talebe konu URL adresleri incelendiğinde; Başvuranın isiminin ve resimlerinin içerikten çıkarılmasına ve
ilişkilendirmeme kararı verilmesine dair hakimliğimizce aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Talep edenin usul ve yasaya uygun talebinin KABULÜNE,
2-5651 Sayılı Yasanın 9. maddesi gereği; URL adreslerinde başvuran FIRAT MUŞLU’nun isminin ve resimlerinin İÇERİKLERİN YAYINDAN ÇIKARTILMASINA,
3-Hakimliğimizce verilen kararın en geç 4 saat içinde yerine getirilmek üzere ERİŞİM SAĞLAYICILARI
BİRLİĞİ’NE GÖNDERİLMESİNE,
4-Google, Yandex, Yahoo, Bing arama motorları İLİŞKİLENDİRİLMEMESİNE,
5-Kararın talep eden vekiline tebliğine,
Dair, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde Hakimliğimize sunulacak yazılı dilekçe veya
tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Anadolu 6.Sulh Ceza
Hakimliğine itirazı kabil olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunuda karar verildi.

 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.